1 mei in Antwerpen: Bescherm onze welvaart!

Kom samen met ons het sociale onrecht aan de kaak stellen!

De triomfalistische vreugdekreten over de ‘boomende’ economie staan in schril contrast met het welvaartspeil van de modale Vlaming.  Zo tonen de Vlaamse armoedestatistieken aan dat 1 op 7 landgenoten in armoede leeft, dat 3 op 4 senioren zijn/haar rusthuisfactuur niet meer kan betalen en dat 1 op 2 burgers aangeeft dat hun koopkracht is gedaald.

Dat intussen de immigratiefactuur oploopt tot 987 euro per Vlaming druist in tegen elk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Of kunnen de dames en heren van de meerderheidspartijen verantwoorden waarom een gepensioneerde, die heel zijn leven heeft gewerkt en bijgedragen, minder krijgt dan een net aangekomen asielzoeker? Het bestrijden van dat fundamenteel onrecht is en blijft de essentie van ons politiek handelen.

Op 1 mei stellen we dat sociaal onrecht aan de kaak. De kracht van onze boodschap is hierbij recht evenredig met de opkomst. Via deze weg roep ik u dan ook van harte op om aanwezig te zijn op onze 1 mei-actie in Antwerpen.

Waar en wanneer?

We ontmoeten elkaar op 1 mei:

  • Om 11uaan de Buildrager (Grote Markt, Antwerpen)
  • Korte manifestatie naar ‘Het Steen’
  • Toespraken van Filip Dewinteren Tom Van Grieken
  • Tijd voor een drankje en een hapje
  • Einde om 13u