Werelddierendag: Vlaams Belang Antwerpen voert actie en helpt verwaarloosde dieren

4 oktober is het Werelddierendag. Naar aanleiding heeft Vlaams Belang Antwerpen actie gevoerd op de kinderboerderij te Wilrijk. Afgelopen zomer, op 27 juni 2018, stuurden wij hierover het volgende persbericht:

“Vlaams Belang eist onmiddellijke actie om dieren Stadsboerderij te redden

Antwerps gemeenteraadslid Anke Van dermeersch: “Al herhaalde malen werd het stadsbestuur op de hoogte gebracht van de schandalige, dieronterende situatie op de stadsboerderij te Wilrijk. Wij willen dat er nu direct actie wordt ondernomen om de totaal aan hun lot overgelaten dieren te redden.”

De Stadsboerderij te Wilrijk is een schandvlek in Antwerpen. Wie niet zou weten dat de boerderij in Antwerpen ligt, zou denken dat het hier een of ander ontwikkelingsland betreft waar dierenrechten totaal geen punt zijn. De varkens hebben geen modder om zichzelf af te koelen in deze hitte, en ze hebben te weinig eten en drinken.

Een nog grotere schande is dat dit allang geweten is door het Antwerps stadsbestuur. Eind 2017 wilde het schepencollege de erfpachtovereenkomst met de uitbater van de kinderboerderij in Wilrijk ontbinden omwille van “herhaaldelijke inbreuken” inzake openbare veiligheid en milieu- en dierenwelzijn. De stad Antwerpen ligt nu in proces met erfpachter Pieter Marx van Greenmarx. Pas in maart 2019 zou in deze zaak een uitspraak worden verwacht, maar daar kunnen de achtergebleven dieren (te zien op de foto) echt niet op wachten. Waar wacht de stad op om actie te ondernemen en de dieren in veiligheid te brengen? Ze hebben immers dringend verzorging en eten en drinken nodig, zeker bij deze temperaturen.

Ondertussen zal het Vlaams Belang de daad bij het woord voeren door dierenrechtenorganisatie Gaia te contacteren.”

Inmiddels is er nog altijd geen structurele verbetering: er zijn procedures aan de gang en op de kinderboerderij ligt alles stil. Vlaams Belang Antwerpen zal daarom ter plaatse actievoeren, vaststellingen doen over de verzorging van de dieren en verwaarloosde dieren voederen en water geven. Dit zal in goede banen worden geleid door Anke Van dermeersch, die tevens het woord zal voeren

Bekijk hier de link naar het filmpje

Bekijk hier onze live uitzending van Studio Stad rond wereld dierendag