Vlaams Belang Antwerpen stelt migratiebarometer voor

Op 23 juli 2012 hield de N-VA bij monde van Bart De Wever, Theo Francken en Liesbeth Homans een persconferentie waarop ze een Migratiebarometer voorstelde. De essentie van N-VA’s Migratiebarometer was: “Het federale migratiebeleid is een catastrofe en grootsteden zoals Antwerpen zijn daarvan het grootste slachtoffer.”

Niet alleen leidt de N-VA als grootste partij ondertussen al bijna zes jaar de stad Antwerpen, ook leidt ze inmiddels al bijna vier jaar de Vlaamse regering en maakt ze als grootste (Vlaamse) partij al even lang deel uit van de federale regering. Bovendien bezet de N-VA zowel in het Antwerps stadsbestuur als in beide regeringen zowat alle sleutelposities wat asiel en migratie en de gevolgen daarvan in Antwerpen betreft, met: Antwerps burgemeester Bart De Wever; OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit en inburgeringFons Duchateau; Vlaams minister-president Geert Bourgeois; Vlaams viceminister-president en minister van onder meer Binnenlands Bestuur, Wonen, Steden, Inburgering, Armoedebestrijding en Sociale Economie Liesbeth Homans; vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon; staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Net zoals op 23 juli 2012 het geval was, staan we vandaag opnieuw aan de vooravond van de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Wij vergelijken de feiten en cijfers van toen inzake de migratie-impact op Antwerpen met die van vandaag. Immers, wat zou de toenmalige oppositiepartij N-VA vandaag zeggen over het migratiebeleid van de bestuurs- en regeringspartij die N-VA geworden is? In hoeverre is het de N-VA gelukt om de migratie “anders te organiseren en beter aan te pakken”, dixit Bart De Wever op 23 juli 2012? Of is het federale migratiebeleid nog steeds “een catastrofe” en is Antwerpen daar nog altijd “het grootste slachtoffer” van?

Bekijk hier de volledige migratiebarometer met alle cijfers

Bekijk hier de reportage van ATV