Vlaams Belang in verzet tegen asielcentrum in Deurne

“Het is onverantwoord om een asielcentrum in te planten in een drukke woonwijk in Deurne die reeds een hoge concentratie aan vreemdelingen bevat. Antwerpen is nu reeds de populairste bestemming voor asielzoekers en erkende vluchtelingen: 5.800 of meer dan 25% van de vluchtelingen, vindt Filip Dewinter (Vlaams Belang). Maar Antwerpen is en mag niet het OCMW en asielcentrum voor heel Vlaanderen worden.”

Vandaag heeft Fedasil beslist om ineen voormalig klooster en rusthuis (‘Zusters van het Heilige Hart’) aan de Herentalsebaan in Deurne een asielcentrum in te planten voor 120 nieuwe asielzoekers: nieuwe buren voor Antwerps burgemeester Bart De Wever. Het gebouw is van 2003, en het kostheel wat geld om het in te richten als asielcentrum (en om dit – hopelijk – ooit weer ongedaan te maken). Reeds in de loop van de maand mei zou het asielcentrum de deuren openen.

Filip Dewinter interpelleerde De Block enkele weken geleden in de Kamer over de inplanting van dit asielcentrum in Deurne. Zij antwoordde toen dat ze het advies van de Inspectie Financiën afwachtte. Dat advies is ondertussen bekend: het is negatief, aldus het Vlaams Belang-Kamerlid. Hij vindt het vreemd dat De Block dat advies dus naast zich neer legt. Een regering in lopende zaken is volgens hem verplicht om zich aan een dergelijk advies te houden. Vlaams Belang roept de minister dan ook op om de beslissing van Fedasil ongedaan te maken. De partij start een petitie tegen het asielcentrum en belegt zaterdagmiddag een infovergadering om de buurtbewoners te informeren. Deurnes fractieleider Jan Van Wesembeeck en Deurnenaar en Antwerps gemeenteraadslid Sam van Rooy zullen het woord voeren.