Filip Dewinter zit openingszitting voor als Voorzitter van het Vlaams Parlement.

Vlaanderen verdient beter dan een eindeloze regeringsvorming. De verkiezingsuitslag moet gerespecteerd worden. Geen regering dus van verliezers maar een écht democratisch bestuur dat de Vlamingen vertegenwoordigt, verdedigt en beschermt.’