Baas in eigen huis!

Vlaams belang wil heksenjacht tegen zogenaamde racistische verhuurders en werkgevers stoppen.

Filip Dewinter “praktijktesten zijn een vorm van uitlokking en dus illegaal, dergelijke praktijken horen thuis in een totalitair land, niet in een rechtsstaat”.

Het Vlaams Belang  Antwerpen organiseerde deze morgen een persconferentie
om de campagne “Baas in eigen huis” bekend te maken. Het betreft een campagne
tegen de zogenaamde praktijktesten die in verschillende steden, Antwerpen, Gent,
Brussel, Leuven, Mechelen (zullen) plaatsvinden om zogenaamde racistische huiseigenaars en
verhuurders te betrappen. Ook in Antwerpen is het stadsbestuur zinnens
praktijktesten te organiseren. Het traject van 180000 euro is voorzien om de
praktijktesten – ingeschreven in het Antwerpse bestuursakkoord – uit te voeren.
Dit werd uitbesteed aan de Universiteit Gent en de VUB. De praktijktests richten
zich zowel tegen de zogenaamde discriminatie op de werkvloer, als op de
huurmarkt. Filip Dewinter merkt op dat in Antwerpen o.l.v. burgemeester en
N-VA voorzitter Bart de Wever praktijktesten zullen ingevoerd worden, terwijl N-VA
minister Diependaele zich verzet tegen praktijktesten op de verhuurmarkt,
en deze een ‘ heksenjacht’  noemt.

CAMPAGNE
De campagne zal gevoerd worden in de bedeling van 220.000
‘Baas in eigen huis” folders .  Tevens wordt een gratis brochure aangeboden met ‘tips en tricks’
voor het ontmaskeren van mystery callers die de praktijk zullen uitvoeren .

Filip Dewinter ligt toe:

Het Antwerps stadsbestuur wil eerstdaags starten met “gerichte anonieme controles” bij verhuurders van woningen en appartementen om “racisme en uitsluiting” aan te pakken. In de praktijk wil het stadsbestuur eigenaars van panden verplichten om vreemdelingen te huisvesten en voert het N-VA/VLD/SP.a – stadsbestuur een “vreemdelingen eerst”- beleid waarbij via praktijktesten vreemdelingen en allochtonen positief gediscrimineerd worden. Verhuurders worden geconfronteerd met de dagelijkse realiteit en proberen hun pand maximaal te laten renderen, hun huurders maximaal comfort te geven en hun huis of appartement in goede staat te behouden. Het is dan ook niet meer logisch dat ze zelf de keuze mogen maken aan wie ze hun eigendom wensen te verhuren.

Iedereen racist

De praktijktesten zijn een verkeerd signaal die de indruk wekken dat iedereen racistisch is. In naam van de mensenrechten, de diversiteit en het zogenaamde “antiracisme” worden Vlaamse huisbazen door mystery calls niet alleen bespioneerd maar ook geculpabiliseerd. Wellicht zullen ze – wanneer ze via de praktijktesten ‘schuldig’ bevonden worden – vervolgd en afgeschilderd worden als ware criminelen.

Aanpassen

Heel dikwijls ligt het feit dat verhuurders geen voorstander zijn om aan vreemdelingen te verhuren aan een attitudeprobleem bij de vreemdelingen zelf. Een aantal van hen weigert zich immers aan te passen en zorgt voor overlast en problemen. Ook het feit dat vele vreemdelingen nauwelijks de Nederlandse taal machtig zijn, kan leiden tot heel wat problemen.

Heksenjacht

Het Vlaams Belang verwerpt de door het stadsbestuur georganiseerde heksenjacht en wil de mystery calls liefst zo snel mogelijk weg. In plaats van huisbazen tot opgejaagd wild te maken en hen voor alle problemen van de multiculturele samenleving en de massa-immigratie verantwoordelijk te maken zou men beter de hand in eigen boezem steken. Met de mystery calls legt men de verantwoordelijkheid voor alles wat fout loopt bij de verhuurders. Allochtone huurders die zich misdragen, overlast veroorzaken of weigeren hun huur te betalen worden ongemoeid gelaten.

Aan uw kant

Huisbazen moeten baas kunnen zijn in hun eigen huis! Zij hebben het recht om te weigeren en toe te laten wie zij willen. Deze “politiek incorrecte gids voor verhuurders en huiseigenaars” biedt u de kans om binnen het kader van de huidige wetgeving u te wapenen tegen de praktijktesten.

Anke van dermeesrch ligt toe:

15 praktische tips & tricks voor verhuurders en huiseigenaars om zich te wapenen tegen praktijktesten

1. Zorg dat uw advertentie eenvoudig en duidelijk is, zonder wettelijk verboden discriminerende vermeldingen. Vermeld de huurprijs en de gemeenschappelijke kosten.

2. Gebruik de inlichtingenfiche wanneer kandidaat-huurders u contacteren.

3. Vraag aan de kandidaat-huurder wat zijn totale inkomsten zijn (inclusief kinderbijslag, alimentatie, financiële reserves, arbeidscontract, interim, sociale uitkering of gehandicaptenuitkering, pensioen enz.)

4. Vraag aan de kandidaat-huurder bewijs van betaling van de vorige huur.

5. Gebruik objectieve selectiecriteria: ga na of de kandidaathuurder met zijn inkomen de huur kan betalen, of de oppervlakte groot genoeg is voor het aantal mensen dat er wil wonen, enz.

6. Vermeld in de huurovereenkomst hoeveel personen er mogen wonen/verblijven in het verhuurde pand in verhouding tot de oppervlakte er van.

7. Maak een zeer gedetailleerde plaatsbeschrijving op met bijhorende foto’s en laat dit ondertekenen en op elke pagina paraferen bij ondertekening van het huurcontract.

8. Voorzie in de huurovereenkomst dat u mits voorafgaande verwittiging jaarlijks uw verhuurde pand kan bezoeken. Maak hier gebruik van om minstens jaarlijks te praten met uw huurder en na te kijken of uw pand goed onderhouden wordt.

Brochure – Baas in eigen huis(def).indd 20 4/03/2020 10:11 21

9. Vermeld in de huurovereenkomst dat de huur maandelijks via een permanente betalingsopdracht van de bank moet betaald worden aan het begin van de maand.

10. Laat de huurder een huurwaarborg van drie maanden huur storten op een geblokkeerde rekening – voor de inwerkingtreding van het Nieuwe huurdecreet bedroeg de maximale huurwaarborg slechts twee maanden.

11. Indien u een nieuwe huurder hebt gevonden, sluit een huurovereenkomst van 1 jaar. Indien u tevreden bent van uw huurder kan de overeenkomst (stilzwijgend) verlengd worden.

12. Indien er een probleem zou ontstaan met de huurder kan dialoog en bemiddeling soelaas bieden. In die optiek kan er initieel beroep worden gedaan op de kosteloze verzoeningsprocedure voor de Vrederechter.

13. Indien de huurder geen of slecht Nederlands praat mag u aandringen op een verstaanbaar gesprek. Indien dat niet lukt, kunt u zich beroepen op het feit dat betrokkene geen of slecht Nederlands spreekt om verder contact te weigeren.

14. Vraag aan de kandidaat-huurder waarvan u vermoedt dat hij een mystery caller is altijd deze gegevens op:

• adres van uw vorige/huidige woning

(gemakkelijk te controleren)

• recente loonfiche

• recentste aanslagbiljet belastingen

• solvabiliteitsattest bankinstelling

• bewijs van betaling huishuur (voor de overschrijving) voorbije drie maanden bij vorige huurder

(Besef dat de mystery caller een valse naam en identiteit gebruikt. Hij of zij gebruikt fake gegevens over zichzelf.

Het opvragen van documenten zorgt ervoor dat de mystery caller door de mand valt…).

15. Volg bij iedere potentiele huurder telkens hetzelfde

“draaiboek” zoals u dat terugvindt in bijlage 3 zodat u de

verschillende kandidaat-huurders gemakkelijk met elkaar

kunt vergelijken.

Filip Dewinter beklemtoonde tot slot dat het niet de bedoeling is van het Vlaams Belang om welke wetgeving dan ook te ontwijken of derden op te roepen de “racisme wetgeving” te overtreden, maar wel om mystery callers te ontmaskeren en de illegale praktijktesten onmogelijk te maken.