61% van alle leefloners in Antwerpen zijn niet-Europese vreemdelingen

3.243 vluchtelingen trekken in Antwerpen een leefloon voor in totaal maandelijks minimaal 2 miljoen euro

Filip Dewinter: “In het kader van federale regeringsvorming eist het Vlaams Belang een inschrijvingsstop voor vluchtelingen in Antwerpen”

Uit de recentste cijfers van het OCMW Antwerpen blijkt dat momenteel 7.548 personen een leefloon of een equivalent leefloon genieten in Antwerpen (6.795 leefloners, 753 equivalente leefloners). 3.912 van hen zijn mannen, 3.636 zijn vrouwen. 4.020 leefloners zijn alleenstaand, 2.236 zijn aanvragers met een gezin ten laste, 1.339 zijn samenwonend. Wanneer we de categorie ‘aanvragers met een gezin ten laste’ opsplitsen, stellen we vast dat 1.169 aanvragers alleenstaanden zijn met minderjarige kinderen terwijl 1.067 van de aanvragers koppels zijn met minderjarige kinderen. Het overgrote deel van de leefloners in Antwerpen (3.733) is tussen de 25 en 44 jaar oud. 1.595 leefloners zijn tussen de 18 en 24 jaar. 1.872 van hen zijn tussen de 45 en 64 jaar. 325 leefloners zijn ouder dan 65 jaar.

Opvallend is dat 61% van de leefloners niet-Europese vreemdelingen zijn (4.594). 4,5% (347) zijn Europese vreemdelingen en slechts 34,6% (2.611) zijn Belgen. De verhoudingen tussen het aantal niet-Europese vreemdelingen, vreemdelingen en Belgen is sinds 2018 niet gewijzigd. Het overgrote deel van de niet-Europese vreemdelingen, 70,5% (3.243), zijn vluchtelingen waarvan 2.363 OVN-vluchtelingen en 880 subsidiair beschermden (vluchtelingen afkomstig uit een oorlogsgebied). In totaal genieten 14.554 gezinsleden, waaronder 5.132 minderjarige kinderen, van de in totaal 7.548 uitgekeerde leeflonen.

Filip Dewinter: “Nog steeds blijkt dat het overgrote deel van de leeflonen in Antwerpen (61%) uitgekeerd wordt aan niet-Europese vreemdelingen. Opvallend is dat het merendeel van deze niet-Europese vreemdelingen vluchtelingen zijn. De 3.243 vluchtelingen (2.363 OVN-vluchtelingen + 880 subsidiair beschermden, goed voor 70,5% van het totaal aantal niet-Europese vreemdelingen die een leefloon ontvangen) maken 42% van het totaal aantal leefloners uit. De totale kostprijs van het aantal leeflonen uitbetaald aan vluchtelingen bedraagt maandelijks minimaal 1.968.533 euro. De maatschappelijke kostprijs voor de opvang van vluchtelingen in Antwerpen is gigantisch. Het Vlaams Belang dringt erop aan dat in het kader van de federale regeringsonderhandelingen werk gemaakt wordt van een inschrijvingsstop voor vluchtelingen in Antwerpen. Nu reeds vangt Antwerpen maar liefst 25% van het totaal aantal vluchtelingen op in BelgiĆ«. Genoeg is genoeg, vol is Vol.”